Tag : Rap phú thọ,Hiphop phú thọ,..
Rap Phú Thọ
HOMERapphuthoNhạc
13:02:0101/12/20

Tàn - Zenky
Đồ hâm - Nynymama
Reply Lk - Vietdragon
Phút ấy đi qua - lil shady
Lặng lẽ - lil knight
Đó là khi - Zenky ( 1 )
«12

Duck hunt